Revize komínůLidé si často pletou výraz pravidelná roční kontrola/čištění spalinových cest s revizí spalinových cest, nicméně se jedná o dva různé pojmy.

Revize spalinových cest se dělá pouze v případech:


  • před uvedeních spalinových cest do provozu, nebo po stavební úpravě komína (vyvložkování)
  • při výměně spotřebiče paliv, nebo uvedení spotřebiče do provozu
  • při změně druhu paliva spotřebiče paliv
  • po komínovém požáru
  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě
vyhovuje razítko

V praxi se nejvíce revize provádějí při kolaudacích nových domů a vyvložkování stávajících komínů. Tato revizní zpráva podrobně dokumentuje kompletní spalinovou cestu