Revize kotlůProvádíme revize kotlů těchto značek :

OPOP, ATMOS, DAKON, BUDERUS, PŘED ÚČINNOSTÍ NORMY ČSN EN 303-5

Podle zákona 172/2018 Sb., kterým se mění zákon 201/2012 Sb., je každý majitel spalovacího zdroje na tuhá paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje.
K případnému předložení protokolu o provedené kontrole budete vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností. Vyčkejte tedy na výzvu obecního úřadu.
Pokud máte doma kotel na tuhá paliva jehož příkon je 10 až 300 kW včetně, jste povinen pravidelně nejméně jednou za tři roky zajistit provedení kontroly Vašeho kotle.
Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě.
Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze.
Po provedení kontroly obdržíte protokol, ze kterého je patrno, co vše je předmětem kontroly.
V případě, že výrobce spalovacího stacionárního zdroje není znám, zanikl, nebo není schopen zajistit odborně způsobilou osobu, která by mohla provést kontrolu technického stavu a provozu v rámci referenčního finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje.
Kontrolu kotle lze provést i při pravidelné servisní činnosti, ale vždy jen osobou proškolenou výrobcem.